Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Jak přejít Opavskou?

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● M. Bureš často prochází z dosud zaslepené ulice Slavíkovy do Studentské směrem ke kolejím VŠB a zpět. Přechodu přes ulici Opavskou zde brání také silniční svodidlo. Proto se ptá: „Kdy dojde ke zprůchodnění ulic Slavíkovy a Studentské pro pěší?“

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu:
„Možnost úpravy křižovatky Opavská–Studentská s cílem zajištění samostatných pruhů pro levá odbočení byla v roce 2014 prověřena studií. Řešení obsahuje i návrh na vybudování přechodu přes ulici Opavskou a jeho napojení na pěší trasy u ulice Slavíkovy. V roce 2015 bude vypracována přípravná dokumentace (investiční záměr). Realizace stavby není dosud stanovena, bude závislá na dohodě o jejím financování s vlastníkem silnice I/11 ul. Opavská, kterým je t. č. stát, v majetkové správě ŘSD. Možnou variantou a urychlením úpravy křižovatky by bylo převedení tohoto úseku silnice I/11 na jiného vlastníka (zřejmě Moravskoslezský kraj) v závislosti na dokončení a zprovoznění Prodloužené Rudné.“