Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Denně až 1400 klientů

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● V zářijové OR jsme reagovali na připomínku občana k vyvolávacímu systému na pracovišti magistrátu v Gorkého ulici, kde se vyřizují občanské průkazy a cestovní pasy. K tématu se vyjádřila paní A. Tvarůžková: „Proč se musely vyhazovat peníze na nějaký zbytečný vyvolávací systém?“ „Nebylo lepší, když občan přišel na úřad, zeptal se, kdo je poslední a podle toho šel do kanceláře? Přednostní vyvolání po objednávce by nebylo problémem. Úřednice by takového člověka sama vyvolala.“

MARCELA TROJÁKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí magi­strátu: „Na úvod mi dovolte několik číselných údajů. Od roku 2012 lze v ČR podat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního pasu pouze u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Ročně je Magistrátem města Ostravy takto vydáno asi 70 tisíc osobních dokladů. Pro srovnání v roce 2011 proběhlo v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 70 873 klientských operací. Jejich počty v dalších letech: 2012 – 183 544, 2013 – 172 996, 2014 – 175 817. V letošním roce zatím registrujeme 138 261 klientských operací. Značný nárůst se týká podání žádosti o vydání osobních dokladů různého typu, převzetí vyhotovených dokladů, ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení dokladů, žádostí o informace apod. Denně pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů navštíví průměrně 900 osob, v letním období obsloužíme v některých dnech (zejména pondělí a středy) až 1400 klientů.

Bez vyvolávacího systému nelze takové množství klientů řádně zaregistrovat tak, aby nedocházelo k neshodám. Ze zkušenosti mohu říci, že se často, a to i přes jasnou registraci, objevují mezi lidmi třenice z důvodu např., že ten či onen přišel na úřad dřív nebo že jeho požadavek je ‚důležitější‘ než požadavek jiného klienta, že je nemocný, má s sebou malé dítě a tím pádem by měl mít přednost apod.

Při tak velkém počtu občanů, které v budově v ulici Gorkého odbavíme, v čekárně se najednou může nacházet až sto čekajících klientů, není možné upustit od vyvolávacího systému. Vnáší do čekání řád, je cenným zdrojem informací pro magistrát, orgány města, nadřízené orgány i pro veřejnost. Chtěla bych připomenout, že k vyřízení dokladů se lze také objednat prostřednictvím kontaktního centra MMO, a to buď telefonicky na č. 844 121 314 nebo 599 499 311, případně elektronicky na webových stránkách města https://objednavky.ostrava.cz/eobs.

O možnostech objednání jsou klienti informováni prostřednictvím kontaktního centra magistrátu, webových stránek města www.ostrava.cz nebo měsíčníku Ostravská radnice.“ (vi)