Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Chvála inteligentních zastávek

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Čtenář Daniel Posmyk chválí nové elektronické ukazatele na zastávkách městské hromadné dopravy. „Je to ve­lice dobrá a praktická věc. Rád bych je viděl také na naší tramvajové zastávce Antonína Poledníka v Horní ulici. Domnívám se, že jsou jen na frekven­tovaných místech, ale tím zastávka pro mnoho lidí z Bělského lesa a Dubiny určitě je.“

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Ostravy: „Děkujeme za chválu na adresu in­formačních panelů na vybraných za­stávkách MHD. Správně jste uvedl, že panely jsou přednostně instalo­vány na zastávky s vysokou frekvencí cestujících. Snahou města Ostravy je tyto panely rozšířit na co nejvíce za­stávek, především páteřní tramva­jové dopravy. Jelikož není ve finanč­ních možnostech města celou vý­stavbu hradit z vlastních prostředků, je tak závislá na finanční podpoře z Evropské unie. Věřím, že se nám v budoucnu podaří co nejdříve rozší­řit informační panely i na vámi zmi­ňovanou zastávku.“