Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Neurgentní zelená linka

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:07 - Stankušová Barbora
zelena
 
Již třetím rokem funguje v Ostravě bezplatná neurgentní telefonní linka 800 199 922. Záměrem jejího zřízení bylo snížení počtu neurgentních hovorů na tísňové linky složek integrovaného záchranného systému (hasiče, záchrannou službu, policii), které jsou určeny pro případy, kdy jde o život, zdraví nebo hrozí větší škoda na majetku.
 
Na neurgentní Zelené lince 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ni mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat a další podněty.
 
Na zelenou linku se občané obracejí také se žádostmi o pomoc a poskytnutí rady (jak si vyřídit nové doklady, informace vztahující se k vyhláškám a nařízením města, jak postupovat v tíživé situaci apod.). Linka je také využívána občany ke kontaktování strážníka-okrskáře.
 

Zelená linka (neurgentní) je provozována Městskou policií Ostrava.