Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Studenti navrhli Chytrá řešení pro Ostravu

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 13:14 - ${modifier}

Čtvrtek 19.05.2011 10:04

V celostátní soutěži o nejchytřejší projekt užitečný pro životní prostředí s názvem „Chytrá řešení pro životní prostředí“ výborně uspělo hned pět studentů středních a vysokých škol z Ostravy. Jejich řešení chce podpořit a využít ve prospěch životního prostředí město Ostrava. Dnes studenti představili své projekty na tiskové konferenci, jíž se zúčastnil také primátor města Petr Kajnar.

Celostátní soutěž vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Akademií věd ČR. Inovační soutěž měla za úkol představit nápady talentovaných studentů na vylepšení technologií a v budoucnu poskytnout autorům technickou, podnikatelskou a finanční pomoc pro to, aby nápad mohl být realizován. Do soutěže bylo přihlášeno více než sto studentských projektů a mnoho z nich mělo šanci na praktické využití v reálném prostředí. 

Vojtěch Kundrát, student SPŠ chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě, se v této soutěži stal Talentem roku. Objevil metodu, jak z povrchových vod odbourat nebezpečné herbicidy, které jsou vysoce toxické a tím zdraví škodlivé. Druhé místo v I. kategorii SŠ obsadil jeho spolužák Vladimír Maryška za projekt "Návrhy inovací v odpadovém hospodářství plastů". V kategorii vysokoškoláků bodovali Jonáš Tokarský z Vysoké školy báňské s prací „Vývoj a testování nanokompozitu pro fotokatalytické čištění odpadních vod a plynů“, a Kateřina Karásková, také z Technické univerzity Ostrava. V kategorii nápad roku se pak umístil i Tomáš Kocyán z VŠB se studií „ Sociální sítě jako nástroj pro zkvalitnění životního prostředí (Floreon+).

Převedení nápadů do reálného života se teď připravuje v Ostravě. Jedná se o pilotní projekt města s Ministerstvem životního prostředí pod názvem Chytrá řešení pro Ostravu. Ten počítá s návrhy studentů, například s projektem Využití sociálních sítí při informování obyvatel o stavu znečištění životního prostředí nebo s tzv. „chytrým nátěrem“ Jonáše Tokarského, kdy bude ve spolupráci se Zdravotním ústavem vybrán měřící bod, v jehož okolí bude proveden nátěr a poté se vyhodnotí efektivita projektu. Záměr Chytrá řešení pro Ostravu umožní také zapojení studentů univerzity do kampaně, v rámci které budou studenti informovat občany o problematice lokálních topenišť. Město Ostrava by tak ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí využilo potenciál nápadů a řešení mladých lidí, které by mohly vést ke zlepšení stavu ovzduší v Ostravě.

Město Ostrava dlouhodobě podporuje rozvoj vysokého školství a vědy na svém území, zejména jako nezbytnou podmínku přechodu regionu s tradiční orientací na těžký průmysl a hornictví na průmysl produkující vyšší přidanou hodnotu. „Největší naděje vkládáme do moderních studijních oborů s vysokou přidanou hodnotou,“ říká primátor Ostravy Petr Kajnar. „Jsem rád, že v soutěži, která se týká životního prostředí, uspělo hned několik studentů z Ostravy, a že se budou jejich návrhy převádět do praxe v našem městě.“