Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Program Sociální inkluze Ostrava zahájen

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 11:24 - Krzyžanková Vlasta

Středa 01.02.2012 16:09

Na zahajovací konferenci 1. února odstartoval primátor města Petr Kajnar integrovaný program Sociální inkluze Ostrava, zaměřený na dosažení lepšího vzájemného soužití všech občanů Ostravy.  Konference se rovněž účastnil náměstek primátora Martin Štěpánek a další autoři a spolupracovníci rozsáhlého programu, který je koncipován do roku 2020.

Program Sociální inkluze Ostrava zahájen

Foto: Zleva: P. Kajnar a M. Štěpánek zahajují projekt

Program se věnuje začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených do většinové společnosti. V podmínkách města Ostravy bude prioritou práce s obyvateli vyloučených lokalit, především s Romy. „Tento program, zatím ojedinělý v České republice, by měl i v rámci Evropy patřit k nejkomplexnějším s nejdelším časovým dosahem. Bude se zabývat zejména problematikou bydlení, zaměstnanosti nebo vzdělání osob žijících ve vyloučených lokalitách. Slibujeme si od něj pomoc při zařazení těchto lidí do společnosti, zlepšení jejich sociální situace, “ řekl Petr Kajnar.

Ostrava chce do tohoto projektu zapojit veřejnost, média, veřejnou správu, neziskové organizace, politické strany i samotné sociálně vyloučené. Program obsahuje 12 integrovaných projektů, které komplexně a provázaně pokrývají všechny cílové oblasti. Postupně budou naplňovány konkrétními dílčími projekty. V Ostravě by měl sjednotit a zastřešit všechny četné, ale doposud roztříštěné aktivity, které mají za cíl vytvořit podmínky pro klidné soužití romských obyvatel a většinové populace.

„Poprvé budeme pracovat s rodinou jako s celkem. V prvním roce budeme soustřeďovat nápady a dílčí projekty, ale také společně s organizacemi, které pracují ve vyloučených lokalitách, budeme vytipovávat rodiny vhodné pro program. V prvním roce to bude deset rodin, pak přibudou další,“ uvedl Martin Štěpánek.

Ve vyloučených lokalitách na území Ostravy žije nyní zhruba 6000 obyvatel, přičemž absolutní většinu z nich tvoří Romové. Celkem čtrnáct vyloučených lokalit, obývaných několika desítkami až stovkami sociálně vyloučených obyvatel, se nachází na území městských obvodů Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Radvanice a Bartovice a Ostrava-Poruba.  Problémy se koncentrují rovněž na ubytovnách a v hotelových domech Metalurg, Vítek a Hlubina na území obvodu Ostrava-Jih, ubytovny Sadová a Cihelní v centru a Ubytovna U Bundy ve Slezské Ostravě apod.

Více o programu najdete zde