Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Posudek vyjasní likvidaci lagun

Poslední změna: Čtvrtek 18.05.2017 12:20 - Stejskal René

Čtvrtek 18.05.2017 12:20

Situace kolem likvidace lagun Ostramo, které jsou největší ekologickou zátěží města, se vyjasňuje. Město trvá na kompletním vytěžení kalů a dekontaminaci zeminy. Rada města proto zadala vypracování posudku, který situaci s těžbou vyjasní. Primátor Tomáš Macura sdělil, že ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček slíbil, že bude brát na posudek zřetel.

Posudek vyjasní likvidaci lagun

Primátor Tomáš Macura (vpravo) s ministrem Jiřím Havlíčkem při prohlídce lagun. Foto: Lukáš Kaboň

Rada města zadala zpracování posudku zaměřeného na odborné zhodnocení nutnosti realizace ekokontejmentu v případě dekontaminace nesaturované zóny laguny Ostramo termickou desorpcí. Zadání odpovídá snaze města kompletně vyčistit a dekontaminovat zeminu lagun tak, aby v místě mohla vzniknout lehká průmyslová zóna. V zóně by mohly být postaveny např. sklady. „Přejeme si, aby se při dekontaminaci zeminy postupovalo stejně jako u sanace území v oblasti Nové Karoliny. To znamená, že kontaminovaná zemina bude vytěžena, projde termickou úpravou a bude navrácena zpět. Původní projekt počítá také s termickou desorpcí, ale ne v takovém rozsahu. Jsem toho názoru, že když máme toto území dekontaminovat, tak pořádně, byť to bude o něco dražší,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

Vláda totiž dosud prosazovala jen částečné vyčištění území a jeho zabetonování. Nad kontaminovanou zeminou by vznikl jakýsi sarkofág. V takovém případě by nemohly být v místě postaveny žádné stavby a inženýrské sítě a pozemky by nemohly sloužit lehké průmyslové zóně. Ztratily by tak význam pro jakékoliv další využití. Přitom v blízkosti těchto pozemků je železniční trať i dálnice, takže se dá předpokládat, že by o ně v rámci průmyslové zóny byl velký zájem. Městu by zřízení průmyslové zóny přineslo další investice a nová pracovní místa.  

Zadaný posudek se bude zabývat likvidací zeminy termickým způsobem a nutností ekokontejmentu – nepropustných zábran v místě lagun. „Posudek bude hotový nejpozději do dvou měsíců a od ministra Jiřího Havlíčka máme příslib, že na jeho výsledek bude brán zřetel," uvedl primátor Tomáš Macura.