Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ostrava bude hostit konferenci WHO

Poslední změna: Středa 17.05.2017 12:26 - Stejskal René

Středa 17.05.2017 12:26

Na 6. ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO) přijede do Ostravy ve dnech 13. až 15. června 600 účastníků z 53 zemí včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí, náměstků ministrů, tajemníků členských zemí Evropského regionu WHO, zástupců Evropské komise, Evropské rady a dalších organizací.

Ostrava bude hostit konferenci WHO

Tisková konference k 6. Ministerské konferenci WHO. Zleva: náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, tisková mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská, primátor Tomáš Macura a hejtman Ivo Vondrák. Foto: R. Stejskal

Konference zhodnotí dosavadní úsilí členských států Evropského regionu WHO ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví a vezme v potaz nové vědecké poznatky. Konference se bude zabývat znečištěním ovzduší a vody, plýtváním, dopadů na město, mobilitou, požívanými chemikáliemi i klimatickými změnami ve vztahu ke zdraví a životnímu prostředí.  Řešení těchto témat se promítne v závěrečném dokumentu.

Ostrava je historicky třetím nehlavním městem, které hostí konferenci, a po Budapešti teprve druhým městem z bývalého východního bloku. „Konference je unikátní příležitostí pro prezentaci Ostravy, a to ve všech směrech. V posledních letech došlo k významnému pokroku ve zlepšení kvality životního prostředí. Zároveň Ostrava plánuje svou budoucnost v rámci trvale udržitelného rozvoje řadu aktivit a projektů, které budou mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel v celé ostravské aglomeraci. Uděláme vše pro to, aby se Ostrava představila návštěvníkům konference v co nejzajímavějším světle,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Město připravilo celou řadu doprovodných akcí. „I přesto, že hlavní část programu konference je přímo řízena Světovou zdravotnickou organizací a veřejnosti je nepřístupná, chceme do dění vtáhnout i ji. Připravili jsme sportovní aktivity, besedy a přednášky. Před multifunkční aulou Gong, kde se konference koná, vyroste Zelená relaxační zóna. Nabídne příjemné zázemí pro neformální setkávání účastníků konference i pro veřejnost. Na místě představíme naše projekty a další záměry z oblasti životního prostředí,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V prostorách Nové radnice se uskuteční odborná konference Enviroment and Urban Areas. Osm odborných institucí uspořádá v průběhu týdne Dny otevřených dveří.

Městská nemocnice umožní absolvovat prohlídky i vyšetření na několika odděleních, konat se budou besedy sportovní akce pro rekreační běžce a cyklisty nebo tvůrčí dílny. O všech akcích pro veřejnost budeme postupně informovat.