Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Muzeum vystavuje listinu Karla IV.

Poslední změna: Úterý 18.04.2017 16:39 - Stejskal René

Úterý 18.04.2017 15:23

Originál vzácné listiny Karla IV., kterou uděluje Ostravě privilegium pořádat výroční trhy, vystavuje pouhých pět dnů Ostravské muzeum. Nepropásněte jedinečnou příležitost vidět nejvzácnější a zároveň nejstarší písemnost ze sbírek Archivu města Ostravy. Originál je vystaven pouze do neděle, pak jej nahradí faksimilie.  

Muzeum vystavuje listinu Karla IV.

Privlilegium Karla IV., kterým panovník uděluje Ostravě právo pořádat výroční trhy. Foto: Lukáš Kaboň

Unikátní originál historického dokumentu bude představen veřejnosti v Ostravském muzeu. Jedná se o privilegium z roku 1362, kterým panovník povolil Ostravě pořádat výroční trhy. Toto privilegium je nejstarší dochovanou písemností ve sbírkách Archivu města Ostravy. Zajímavostí je, že listina byla vydána v nedaleké Opavě 17. 5. 1362.

„Po zralé úvaze a po poradě s knížaty, barony a našimi věrnými s plným vědomím dáváme, udělujeme a touto listinou darujeme z naší vrozené dobrotivosti a z moci českého krále měšťanům a všem obyvatelům tohoto města jarmark neboli výroční trh se všemi obvyklými a k tomu patřícími právy, privilegii, svobodami, imunitami, výsadami a obyčeji. Rozhodujeme a tímto výnosem českého krále ustanovujeme, že se má takovýto jarmark neboli výroční trh v tomto městě konat každoročně od nynějška do budoucna, počínaje nynějškem vždy osm dní před a osm dní po svátku Nanebevstoupení Páně, a že sem mají všichni kupci volný přístup,“ je mimo jiné v této listině uvedeno (přepis a překlad z latiny Richard Psík, Ostravská univerzita).

Toto privilegium dokumentuje význam Ostravy ve vrcholném středověku jako významného střediska pro biskupské vesnice v okolí. Jádro města tvořilo čtyřúhelníkové náměstí, které se ve stejném místě zachovalo dodnes jako Masarykovo náměstí. Právě na něm se konal v roce 1362 první výroční trh, který se stal impulsem pro rozvoj hospodářství a řemesel na území města i v jeho okolí.

Video z uložení listiny s komentářem historičky Kateřiny Barcuchové najdete zde:
https://www.facebook.com/ostrava750/videos/633720890166496/