Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ministerská konference dopadla na výbornou

Poslední změna: Pátek 16.06.2017 07:16 - Oborilová Hana

Čtvrtek 15.06.2017 15:45

V Dolní oblasti Vítkovice skončila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace. Delegáti na závěr přijali Ostravskou deklaraci. Jedná se dokument, kterým se budou přinejmenším v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí.

Ministerská konference dopadla na výbornou

Náměstek ministra zahraničí Václav Kolaja právě podepisuje Ostravskou deklaraci, vpravo náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottvaldová, vlevo od Václava Kolaji Zsuzsanna Jakab. Foto: Jiří Zerzoň

Právě ukončení 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace (WHO) byla největší konferencí v historii Ostravy. Sjeli se na ni delegáti z 53 zemí evropského regionu. Ostrava zvládla roli hostitelského města na jedničku. „Delegáti si před konferencí hledali na internetu informace o Ostravě a často nabyli dojmu, že jedou do černého špinavého města. Na místě pak byli příjemně překvapeni, že nalezli zelené město,“ uvedl primátor Tomáš Macura.  

Ostrava bude v příštích letech citována v souvislosti s přijatou Ostravskou deklarací. „Tato deklarace nastoluje agendu Světové zdravotnické organizace v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví. V Ostravě se nově projednávalo téma klimatických změn. Tato nadnárodní agenda bude nyní rozpracována na nižší úrovně, na jednotlivé státy a regiony. Z toho pak vzejdou konkrétní úkoly,“ doplnil primátor Macura.

„Ostravská deklarace v sobě zahrnuje sedm hlavních cílů týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje. Za nejdůležitější považuji znečištěné ovzduší, které je příčinou vysoké úmrtnosti. Zde jsou největší úkoly. Dalším cílem je snaha, aby každá obec a každý člověk na světě měl nárok na čistou vodu. A do třetice chci zmínit, že se nám daří navazovat nová partnerství prostřednictvím prezentací měst, regionů a institucí OSN,“ řekla regionální ředitelka Kanceláře WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakab s tím, že bude záležet na jednotlivých státech, jak zapracují výsledky cíle Ostravské deklarace do svých národních politik.

„Konkrétních výstupů z konference se dočkáme ve výhledu několika let. Pro Ostravu měla konference význam ve vedlejších efektech. Navázali jsme spoustu kontaktů s jinými městy. V průběhu ministerské konference jsme vyhlásili kandidaturu Ostravy na Evropské Zelené město 2020. Kandidatura bude pro Ostravu motivátorem zintenzivnit úsilí při zlepšování životního prostředí. Ostrava má neustále problém s nekvalitním ovzduším, musíme také řešit ekologické zátěže z minulosti, ale zaměříme se i na odpadové hospodářství a hospodaření s vodou,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.