Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuální dopravní uzavírky

Poslední změna: Pátek 23.03.2018 08:31 - Oborilová Hana
Přinášíme přehled důležitých dopravních staveb a oprav na území města a s nimi souvisejících dopravních uzavírek.

Oprava ulice 17. listopadu

Ředitelství silnic a dálnic provádí od pondělí 5. března opravu povrchu vozovky v ulici 17. listopadu a to ve směru od křižovatky u Domova Sester po křižovatku u Slovanu. Rekonstrukcí projde i samotná křižovatka u Slovanu. Práce budou probíhat ve směru na Hlučín a to od 5. března do 3. dubna.
V I. etapě dojde k vyfrézování pravé strany povrchu vozovky v celém úseku až po Slovan a pokládce nového povrchu, který by měl trvat minimálně tři týdny. Po celou dobu bude silnice pro veškerou dopravu uzavřena. Výjimkou bude vozy MHD a Integrovaného záchranného systému. Do dvorních částí domů (nám. Boženy Němcové, Jana Nerudy a ulice Dvorní) bude umožněn vjezd pouze obyvatelům a to jen ve směru od Slovanu. Po dva dny, kdy se bude pokládat horní obrusná vrstva, bude vjezd do dvorů uzavřen.
Ve II. etapě se bude opravovat samotná křižovatka u Slovanu. Oprava se uskuteční v období velikonočních svátků a za plného provozu. Začátkem dubna se bude pokládat nový povrch a budou vyznačeny objízdné trasy.
Po dobu rekonstrukce se jako s objízdnou trasou pro transit počítá s ulicemi Rudná –Bílovecká – Opavská. Druha objízdná trasa bude pro osobní dopravu – Studentská – Dr. Slabihoudka – K Myslivně a přes křižovatku u Barunky.
Veřejná doprava bude jezdit bez omezení s výjimkou dvou dnů, kdy se bude pokládat obrusná vrstva.

  • Ve dnech 24. a 25. března dojde k částečné uzavírce křižovatky u Slovanu z důvodu frézování povrchu vozovky.
  • K úplné uzávěře křižovatky dojde od pátku 30. března do soboty 1. dubna.

Rekonsktrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů

Moravskoslezský kraj zahájil přípravné práce na jedné z největších letošních dopravních staveb v regionu. Začíná rozsáhlá modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě. Budou muset počítat s mnoha omezeními, která zkomplikují dopravu v této části krajského města. Vzhledem ke kritickému stavu mostů, ale nelze opravu odkládat.

Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí i statutární město Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena z evropských fondů.
Po skončení stavby povede zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Dva nové mosty budou sloužit cyklistům jako samostatná cyklostezka. Stavět se bude ve dvou etapách.

První fáze výstavby potrvá od března do konce letošního roku.

V této etapě budou zdemolovány staré západní mosty (směrem k Ostravě-Porubě) a postaveny nové. „Stavební práce nebudou zpočátku vyžadovat razantní omezení dopravy, ani uzavření jízdního pruhu silnice směrem do Výškovic. S tím se počítá až na začátku května," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. Upřesnil, že tramvajová doprava povede po východním mostě, obousměrně po jedné koleji. Individuální automobilová doprava bude v této fázi stavby zachována v jednom pruhu ve směru na Ostravu-Zábřeh. Druhý pruh bude vyhrazen pro Integrovaný záchranný systém a městskou hromadnou dopravu.
V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, kdy je hustota provozu menší, budou muset řidiči počítat se zúžením provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod Výškovickými mosty a jeho převedením do protisměru. Na některých místech, kterými budou auta projíždět, bude také zúžená vozovka
Správa železniční dopravní cesty zároveň v této lokalitě připravuje stavbu nové vlakové zastávky Ostrava Zábřeh.


Druhá fáze rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů začne příští rok na jaře, a to demolicí východních mostů. O dopravních omezeních souvisejících s touto etapou projektu bude veřejnost informována v dostatečném časovém předstihu.


Uzávěra na ulici Rudné

úsek mosty ev.č. 11-143B a 11-144

Další z akcí Ředitelství silnic a dálnic. Uzavírka pro opravu mostů bude probíhat od 19. 3. 2018 nejpozději do 9. 12. 2018, režim dopravy bude 0+2 ve směru do Havířova, přičemž v uzavřeném úseku ve směru na Havířov bude umožněn průjezd IZS a také vozidel ZÚ (viz. níže). Tento průjezd bude realizován osazením dočasného SSZ v uzavřeném úseku. Směr do Ostravy bude umožněn vozidlům do 6 t a autobusům. Nákladní vozidla nad 6 t budou vymístěna na objízdné trasy (Frýdecká a D1). Mapa objížďky zde.

Dochází také ke změnám organizace linek dopravního podniku. Mění se trasy a upravují jízdní řády autobusových linek č. 31, 45, 57, 62 a 74 (z důvodu rekonstrukce mostu na ul. Rudné přes řeku Ostravici.) Podrobnější informace zde (web DPO).

druh uzávěry úplná (směr Havířov) termín uzávěry 19.3.2018 - 31.12.2018
důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD 

Další uzavírky naleznete v sekci odboru dopravy zde.