Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Domov pro seniory Kamenec je Senior centrem roku 2012

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 10:24 - Oborilová Hana

Úterý 28.05.2013 08:45

V divadelním sále Emauzského Opatství v Praze proběhlo v úterý slavnostní vyhlášení celostátních výsledků projektu „Senior Centrum Roku 2012“ v rámci soutěže organizované Nadačním fondem Veselý Senior, pod patronací Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Cílem projektu bylo zmapovat seniorská zařízení i organizace v ČR a pomocí nominace do soutěže zjistit jejich úroveň v péči o seniory (přístup ke klientům, poskytování sociálních, zdravotních služeb a možnosti dalších nadstandardních služeb).

Hodnocení jednotlivých nominovaných seniorských zařízení provedla odborná komise složená z odborných garantů, kteří zastupovali odborníci z gerontopsychiatrie VFN, České neurologické společnosti ČLS JEP, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a zástupce společného projektu Občanského sdružení Akord a humanitního odboru Úřadu městské části Praha 2. Nejlepší zařízení byly oceněny ve čtyřech kategoriích, kterými byly Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro seniory, Denní stacionář a Týdenní stacionář. Ve zvláštní kategorii byl vyhlášen nejlepší domov ze všech certifikovaných zařízení v ČR za rok 2012 v rámci Značka kvality v sociálních službách.

V rámci projektu „Senior Centrum Roku 2012“ nejvyšší ocenění ve vyhlášené zvláštní kategorii „Nejlepší domov pro seniory certifikovaný značkou kvality získal Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Udělené ocenění bylo spojeno i s udělením hlavní věcné ceny, kterou byl počítač v ceně 25 tis. Kč.
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava získal v říjnu roku 2012 od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, pod záštitou MPSV ČR, v rámci projektu Značka kvality v sociálních službách, nejvyššího hodnocení kvality - 5 hvězdiček. Současně tato organizace získala při hodnocení v součtu 908 bodů z 1 000 možných bodů, což znamenalo dosažení nejvyššího bodového hodnocení kvality za všechny certifikované domovy pro seniory České republiky v roce 2012. Externí certifikace domova pro seniory je založena na tzv. udělování hvězdiček podle stanoveného systému hodnocení kvality. Hodnocení probíhá v rámci pěti základních oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče.

Ředitel domova Juraj Chomič k tomu dodává: „Je to především ocenění kvality poskytované služby všemi zaměstnanci domova, která vyjadřuje spokojenost našich uživatelů, jejich rodinných příslušníků a široké veřejnosti. Je to také hrdost nad tričkem s nápisem „Domov pro seniory Kamenec“ a také pomyslný doping do žil, abychom práci, kterou děláme, dělali dobře.“