Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zelené projekty pro lepší kvalitu života

Poslední změna: Středa 14.06.2017 13:51 - Krzyžanek Bohuslav

Středa 14.06.2017 13:12

V souvislosti s ohlášenou kandidaturou na titul Evropské zelené město představili 14. června primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová dva stěžejní „zelené“ projekty, s jejichž realizací chce Ostrava začít v roce 2018 nebo 2019. Prvním z nich je revitalizace Pustkoveckého údolí.

Zelené projekty pro lepší kvalitu života

Pustkovecký rybník. Foto: archiv MMO

Záměrem revitalizace Pustkoveckého údolí v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou, které připravuje město spolu s městskými obvody Poruba a Pustkovec, je zatraktivnění tohoto území pro krátkodobou rekreaci. Vedle změny koryta potoka a doplnění zeleně na jeho březích, odbahnění rybníka, výsadby dřevin, trvalek, založení trávníků a květinových luk tu vznikne např. vodní hřiště, vyhlídka, travnaté místo pro pikniky, nový chodník k Martinovské ulici a další prvky pro příměstskou rekreaci. Park bude obohacen o nový mobiliář, např. nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok. Realizace projektu si vyžádá téměř 25 milionů korun. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018.

„Ostrava patří k nejzelenějším městům v republice. Plocha zeleně v našem městě vysoce převyšuje plochu zeleně v Praze, Brně a dalších velkých českých městech. Druhou věcí je, kolik z této zeleně je kvalitní a udržované. Tady víme, že máme rezervy, a právě »zelené« projekty slouží k tomu, aby se zeleň stala skutečně kultivovanou a funkční,“ uvedl primátor Tomáš Macura při setkání v Zelené zóně u multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice. „Velkou inspirací pro kandidaturu na Evropské zelené město pro nás je příklad německého Essenu nebo slovinské Lublaně, ve které drží zásadu, že každý občan musí mít nejdále 300 metrů do kultivované zelené relaxační plochy. To je cíl, kterého bychom rádi dosáhli také u nás,“ dodal.